gdpr

Izjava o privatnosti

Ovom Izjavom o privatnosti želimo Vas detaljno informirati sa politikom zaštite Vaših osobnih podataka prilikom njihovog prikupljanja putem naših web stranica, te njihove obrade i čuvanja, a Isto tako i sa svim Vašim pravima vezanim uz osobne podatke koje nam povjeravate.
Također Vas želimo upoznati sa primjenom kolačića (cookies) na uređajima putem kojih pristupate našim web stranicama.
Molimo Vas da izjavu pozorno pročitate i prihvatite ukoliko ste sa njom suglasni.

Pravni okvir

Esperont, obrt za izradu i popravak kožne konfekcije oduvijek sa velikom pažnjom pristupa problemu zaštite osobnih podataka svojih korisnika kao jednom od temeljnih zadataka za stjecanje i očuvanje povjerenja. U želji da jamčimo punu sigurnost podataka kako to nalaže pravna regulativa kroz Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), detaljno smo definirali politiku zaštite osobnih podataka, te proveli niz pravnih i tehničkih mjera za njezinu primjenu, a sa ciljem pune usklađenosti sa navedenim propisima.

Svrha obrade osobnih podataka

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka na našim web stranicama je u cilju ostvarenja naše osnovne djelatnosti, pružanja slijedećih usluga :

 • Kupovinu proizvoda obrta Esperont

Na našim web stranicama prikupljamo samo minimalan broj nužno potrebnih podataka sa slijedećom svrhom :

 1. Upita putem kontakt obrasca – Prikupljaju se : ime, prezime, email adresa, broj telefona
 2. Kupovine proizvoda putem web trgovine – Prikuplja se : ime, prezime, email adresa, broj telefona, adresa, grad, poštanski broj, država, tvrtka (opcionalno)

Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu obrade za koju su nam povjereni i za koju postoji suglasnost davatelja.

Sigurnost i tajnost osobnih podataka

Podaci se prikupljaju preko internet poslužitelja u strogo kontroliranom sigurnom okruženju, maksimalno zaštićeni od neovlaštenih pristupa i neovlaštene upotrebe. Protok informacija od uređaja korisnika do poslužitelja vrši se korištenjem HTTPS protokola kojim se podaci kriptiraju za vrijeme prijenosa kako bi i u tom segmentu bili potpuno zaštićeni od bilo kojeg oblika zloupotrebe. Po preuzimanju sa Internet poslužitelja podaci se čuvaju na zaštićenim računalima u enkriptiranim zbirkama osobnih podataka.

Dostupnost podataka trećim licima

Vaši osobni podaci mogu biti dostupni tvrtkama iz informatičkog sektora angažiranih od strane Esperonta sa svrhom pružanja usluga razvoja i održavanja aplikativnog softvera kojim se koristimo, usluga održavanja i sigurnosti lokalnih računala, te usluga Internet poslužitelja i cloud pohrane podataka. Tvrtke angažirane na navedenim uslugama jesu pouzdani partneri sa ugovornom obvezom čuvanja tajnosti podataka i pridržavanja pravne regulative iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci korisnika ustupljeni u svrhu upita za ponude čuvaju se 3 godine.
Ukoliko se koriste u statističke svrhe sa ciljem unapređenja razine naše usluge podaci se anonimiziraju na način da gube svaku poveznicu sa konkretnom osobom.

Prava korisnika

Korisniku je zajamčen niz prava vezano uz čuvanje i obradu osobnih podataka.
To su slijedeća prava :

 • Smiju biti korišteni oni osobni podaci koji su navedeni pod Svrhom obrade podataka u ovom dokumentu i točno za opisanu svrhu.
 • Korisnik ima pravo informiranja u najkraćem mogućem roku koji se osobni podaci čuvaju i u koju svrhu se čuvaju.
 • Korisnik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka.
 • Korisnik ima pravo informiranja o sigurnosno-tehničkim mjerama zaštite osobnih podataka.
 • Korisnik ima pravo povlačenja suglasnosti o obradi vlastitih osobnih podataka tj. pravo na zaborav.
 • Korisnik ima pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.

Bilo kojeg od ovih prava moguće je ostvariti u svakom trenutku :

 • Pozivom na broj telefona : +385 91 507 8385
 • Slanjem zahtjeva na email adresu : info@esperont.eu
 • Slanjem zahtjeva na adresu : Esperont, obrt za izradu i popravak kožne konfekcije, Poljane 26b, 51213 Jurdani

Upotreba kolačića (cookies)

1. Vlastite kolačiće – Oni su integralni dio web prezentacije čija namjena je manipulacija podataka o sesijama korisnika. Kratkotrajnog su karaktera tj. traju isključivo dok je korisnik logiran na web stranice.

2. Kolačići treće strane – Esperont se služi statistikom Google Analytics sa ciljem dobivanja statističkih podataka o posjećenosti i načinu uporabe stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Sve detalje o korištenu kolačića Google Analytics moguće je vidjeti na lokaciji : http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Ako korisnik nije suglasan s korištenjem kolačića moguće ih je veoma jednostavno izbrisati ili spriječiti trajno njihovo korištenje na svojem računalu ili mobilnom uređaju kroz postavke preglednika. Detaljne informacija o upravljanju kolačićima moguće je pronaći u uputama preglednika ili na lokaciji : www.allaboutcookies.org.

Sprečavanje upotrebe kolačića može uzrokovati nepravilnosti u radu web stranica.
Ova izjava o privatnosti važeća je od 25.05.2018. godine.